KVKK

Страници со законски обврски

Заштита на лични податоци

Почитувани посетители,

Би сакал да ве информираме во согласност со нашата обврска за појаснување наведена во член 10 од Законот бр. 6698 за заштита на личните податоци („ЗЗЛП/Закон„) во врска со личните податоци што ги собираме, пренесуваме и обработуваме како контролори на податоци за време на вашата посета на www.sutas.com (“Веб-страница”), официалната веб-страница на Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. (“SÜTAŞ”).

Во согласност со нашиот акцент на обработка и заштита на личните податоци во согласност со важечкото законодавство, имаме за цел да обезбедиме транспарентност во процесите на обработка на податоците, информирајќи ве за тоа што и како ги обработуваме личните податоци, со кого ги споделуваме личните податоци и оправдувањата за такво споделувања.

1. ШТО СЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ? КОЈ ГИ ОБРАБОТУВА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ?

Согласно член 3 од Законот, личните податоци се однесуваат на сите информации што се однесуваат на идентификувано или препознатливо физичко лице. Врз основа на Законот, Sütaş, како “контролор на податоци,” може да ги снима, чува, ажурира, обработува и открива и пренесува вашите лични податоци на трети лица во согласност со законодавството.

2. ПРАВАНА ОСНОВА ЗА СОБИРАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

За Sütaş да ги извршува своите комерцијални активности и да ги исполнува своите обврски кои произлегуваат од законодавството, вашите лични податоци може да се употребуваат во сите видови вербални, пишани или електронски медиуми со вашата изречна согласност или во согласност со одредбите на Уставот на Република Турција, ЗЗЛП и Кривичниот законик на Турција бр. 5237.

3. КОИ МЕТОДИ ГИ КОРИСТИМЕ ЗА СОБИРАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Според горенаведените законски прописи, видовите на лични податоци собрани од Sütaş може да варираат во зависност од неговите производи, услуги и комерциални активности, а таквите податоци може да се собираат автоматски или неавтоматски, во физички или електронски средини или преку веб-страницата, или усно, во писмена форма или електронск. Вашите лични податоци може да се обработуваат во согласност со вашата изречна согласност или одредбите на законодавството кога ќе ја посетите веб-страницата, кога присуствувате во настани организирани од Sutas, аплицирате за работа или стипендија, ги пополнувате формуларите на веб-страницата, ги посетувате објектите на Sutas и кога контактирајте преку центарот за повици и каналите за социални медиуми.

Sütaş собира, обработува, споделува со трети лица и безбедно ги чува вашите информации за прелистување во согласност со обемот и целите наведени во овој текст за појаснување за да обезбеди подобра услуга за посетителите на веб-страницата и да ги исполни законските обврски.

Веб-страницата користи колачиња. Колачињата се датотеки кои се состојат претежно од букви и броеви, кои се чуваат во интернет прелистувачот или хард дискот на уредот за откривање на уредот што се користи. Колачињата се користат за цели како што се чување на вашите преференции, персонализирање на вашето искуство и анализа на тоа како слетувате на веб-страницата, содржината со која се занимавате и времетраењето на вашата посета. Ова употреба вклучува колачиња кои ви заштедуваат проблеми при внесување на вашата лозинка секој пат кога ќе ја посетите со залувување на вашата лозинка и задржување најавени на веб-страницата, како и сеќавање и препознавање на вас при последователни посети.

Колачињата исто така се користат за рекламни/промотивни цели за да ви понудат повеќе персонализирани содржини и производи. Кога ќе ја посетите веб-страницата, таа ви нуди персонализирани содржини, кампањи и производи и избегнува да ви покаже содржини или можности што претходно сте избрале да не ги видите. Колачинњата исто така може да се користат за активирање на „рекламна технологија„ за да ви понудат реклами што може да ве интересираат кога ќе ги посетите пребарувачита, веб-страниците, мобилната апликација и/или други веб-страници кои носат реклами на веб-страницата. Рекламната технологија користи информации од поранешните посети на веб-страницата и мобилните апликации или други веб-страници со реклами на веб-страницата за да ви овозможи персонализирани реклами.

Веб-страницата користи колачиња за сесија и постојани колачиња. Колачето за идентификација на сесија итекува кога ќе го затворите вашиот прелистувач. Постојаните колачиња остануваат на вашиот харт диск подолг временски период. Можете да ги отстраните постојаните колачиња и да ги одбиете колачињата на сесија и постојаните кочачиња со следење на упатствата во делот „Помош„ на вашиот интернет прелистувач или со посета на www.allaboutcookies.org или www.youronlinechoices.eu. Ако ги одбиете колачињата на сесија и постојаните колачиња, може да продолжите да ја користите веб-страницата/мобилната апликација, но можеби нема да можете да пристапите до сите функции на веб-страницата/мобилната апликација или вашиот пристап може да биде ограничен.

4. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Sütaş може да снима, чува, ажурира, пренесува, категоризира и обработи ваши чични податоци до трети лица во случаи и до степен дозволен од законодавството. Секој процес спроведен со податоците, како што се добивање на лични податоци целосно или делумно, автоматски или неавтоматски како дел од одреден систем за снимање на податоци и евидентирање, чување, зачување, менување, преуредување, откривање, пренесување, преземање, ставање на располагање, категоризирање или спречување на убпотребата на лични податоци, се смета за „обработка на лични податоци„.

Вашите лични податоци се обработуваат за следните цели:

 • Да се потврди идентитетот на странката која ги обработува податоците/која бара се обработуваат податоците;
 • Зачување на податоци како што се адреса, е-пошта и телефонски број за комуникација;
 • Овозможува преплата за е-билтен;
 • Организира евиденција и документи кои ќе бидат основа за секоја трансакција во електронски (интернет, мобилен, итн.) или хартиен медиум,
 • Доколку дадете експлицитна согласност, ќе ве контактираме во врска со нашите производи и услуги, маркетинг и рекламни активности; поставуивање периодични кампањи, специални реклами, кампањи и други промотивни активности за профилите на клиентите; спроведување студии за „класификација„ на клиентите во согласност со добиените податоци; и анализа на анкети, апликации за телебродажбам, ископување на податоци и други статистички податоци,
 • Под услова да ја дадете вашата експлицитна согласност, ќе ви испраќаме честитки за специални прилики, Нова Година и празници преку СМС и е-пошта,
 • Правично оценување на пријавите за стипендии,
 • Оценување на мислења, предлози, пофалби, поплаки во врска со нашите производи и услуги,
 • Продолжување со нашите комерциални активности,
 • Оценување на пријави за работа доставени преку нашата веб-страница и управување со процесите за човечки ресурси и политике за вработување во случај да сте кандидат за вработување,
 • Ги спроведуваме потребните напори за да им овозможиме на нашите посетители да имаат корист од производите, услугите или комерциалните активности понудени од Sütaş,
 • Комуницираме со добавувачи, производители и превозници на нашите производи и услуги,
 • Да ги исполнуваме нашите обврски кои произлегуваат од ЗЗЛП, и
 • Остварување на нашите законски права.

Sütaş ги презема сите видови на технички и административни мерки за да обезбеди безбедноста на личните податоци. Покрај тоа, за време на обработка на личните податоци, Sütaş прецизно ги почитува следниве принципи: i) усогласеност со законот и правилата на добра волја; ii) точноста и, кога е потребно, ажурирање на податоците; iii) обработка за конкретни, јасни и легитимни цели; iv) обработка која е релеванта и пропоционална на целите за кои се обработуваат податоците; v) зачување на податоците за времетраењто пропишано со релевантното законодавство или за периодот потребен за целите за кои се обработуваат.

5. ЦЕЛИ НА ПРЕНОС НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

За да ги спроведе гаренаведените активности, Sütaş може да ги сподели личните податоци што ги обработува со своите деловни партнери (компани за кои добиваме поддршка за испраќање комерциални електронски пораки преку текст, е-пошта, итн., јавни институции и организации, платформи за социални медиуми, физички и правни лица кои престојуваат во Турција и во странство со трговски односи со Sütaş, или комапните од Sütaş Group (Yılmaz Holding A.Ş. и/или нејзините подружници, домашни и странски филиали, заеднички вложувања и сите нивни филиали и канцеларии) и дигитални платформи. Вашите лични податоци исто така може да бидат споделени со судски и административни институции кога е потребно.  Исто така би сакал да истакнеме дека вашите лични податоци не се споделат со трети лица под никакви услови.

6. ВАШИТЕ ПРАВА КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Согласно член 11 од ЗЗЛП, како субјект на податоци, имате право: да дознаете дали вашите лични податоци се обработуваат, да побарате информации дали вашите лични податоци се обработувани, да ги дознаете целита за обработка на вашите лични податоци и дали овие цели се почитуваат, да ги идентификувате локалните и странските трети страни што ги примат вашите лични податоци, да побарате корекција на вашите лични податоци ако се обработуваат неправилно, да побарате бришење или уништување на личните податоци во случај да причините за обработка на личните податоци повеќе не се релевантни, да побарате трети лица што ги обработуваат личните податоци да бидат известени за какви било корекции или бришење, да се спротивставите на резултатот што е на ваша штета како резултат на анализата на обработените податоци исклучиво преку автоматски системи и да побарате надомест на штета во случај да трпите штета поради незакондска обработка на лични податоци.

7. ОСТВАРУВАЊЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА

Како субјект на податоци, можете да не известите за вашите барања во врска со вашите права според ЗЗЛП со "Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. Формулари за аплицирање" Sütaş ќе го финализира вашето барање безплатно во рок од 30 (триесет) дена најдоцна. Сепак, во случај Управата за заштита на личните податоци да наметне такса, може да ви биде наплатен надмоесток наведен во тарифата утврдена од Sütaş.

Идентификацискот број на контролорот на податоци:

Наслов: SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.

Адреса: Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, 1. Cadde, Бр.: 21/1 Ümraniye/Istanbul

Веб-страницата          : www.sutas.com

Бр. Mersis.: 0788002213600018

Тел: 444 4 788

Email   : kvkk@sutas.com.tr