Çiftlikten Sofralara

Çiftlikten Sofralara

Karma Yem Üretimi

İneklerin farklı yaş dönemlerinde değişen besin ihtiyaçlarının sağlıklı ve dengeli olarak karşılanabilmesi için kaba yemin yanı sıra protein, mineral ve vitamin değerleri yüksek karma yem de tüketmeleri gereklidir. Ortalama bir inek ürettiği her bir litre süt için 500 gr karma yem tüketir. Bu yemler; mısır, arpa, buğday, küspeler, melas, kepek, vitamin ve mineraller karıştırılıp ısıl işleme tabi tutularak üretilir.

Entegre tesislerimizde bulunan yem fabrikaları, aynı tesiste bulunan süt fabrikasında işlenecek süt miktarı için gerekli olan karma yemi üretecek kapasitede planlanmıştır.

Karma Yem Üretim Tesisi

İşlediğimiz sütlerin üretilmesi için gerekli olan karma yemin tamamını, kendi fabrikalarımızda üretiyor ve üreticilerimizin çiftliklerine ulaştırıyoruz.

Yemlerimizi, ineklerimizin farklı yaş ve dönemlerindeki ihtiyaçlarına karşılık gelecek şekilde farklılaştırıyor, sağlıklı büyümelerine, en iyi biçimde gelişmelerine, bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine destek olacak çeşitlilikte olmasını sağlıyoruz.

  • İneklerimizin bulunduğu dönemdeki besin ihtiyacına göre uygun rasyonu (yem içeriklerini ve miktarlarını) belirliyoruz.
  • Sütün doğallığını ve özündeki değerleri koruyarak yüzlerce çeşit süt ve süt ürünü üretiyoruz.
  • Belirlenen yem içeriklerini öğüterek karıştırıyoruz.
  • Karıştırılan yemi buharda 100 sn kadar tavlıyor, ısıl işlemden geçiriyoruz. Bu işlem hem hijyenini sağlıyor hem de ineklerimizin yemi kolay sindirmesine destek oluyor.
  • Daha sonra bu yemi sıkıştırarak ineğin rahat yiyebileceği (pellet) forma dönüştürüyoruz.
  • Ürettiğimiz tüm yemlerde hammadde kaynağına kadar izlenebilirlik sağlayabiliyoruz.
Karma Yem Üretim

Yüksek kapasite ve verimlilikte tasarlanmış olan fabrikalarımız, aynı zamanda üreticilerimizin farklı ihtiyaçlarına cevap verebilecek esnekliğe de sahiptir.

Geliştirdiğimiz teknoloji; uygun sertlikte, uygun boyutlarda ve ineklerimizin en rahat sindirebileceği yapıda yemler üretmemizi sağlıyor.

En son teknolojiyi kullanan yem fabrikalarımız yüksek enerji verimliliği ile çalışıyor.