Формулар за пријавување Информациите внесени во овој формулар се доверливи и нема да бидат споделени со трета страна.

Референтен број:
производителот фирма;
Име на компанијата:
Адреса:
Телефон:
(XXX) XXX-XX-XX
Факс:
(XXX) XXX-XX-XX
Е-мејл:
name@sitename.com
Датум на основање:
YYYY-GG-AA
Колку долго компанијата се занимава со производство? :
YYYY-GG-AA
Колкави се месечните и годишните капацитети за производство што можете да ни ги обезбедите?:
Врши со деловни односи;
Име:
Титула:
Е-мејл:
Број на вработени кои работат директно за компанијата?:
Како вршите контрола/ревизија на квалитетот на услугата?
Дали вашата компанија е под ревизија на трета страна?
Поседувате ли сертификат ISO 9001?
Доколку немате, кога планирате да добиете сертификат?:
Дали поседувате било кои други сертификати за безбедност на храна како HACCP, ISO 22000, BRC, IFS итн.?
Доколку поседувате, наведете ги:
Дали имате програма за управување со квалитетот на снабдување во вашата компанија?
Наведете 3 работни препораки:
Дали имате аплицирано во групацијата Sütaş претходно?