Формулар за пријавување Информациите внесени во овој формулар се доверливи и нема да бидат споделени со трета страна.

Референтен број:
ормулар за логистика добавувачи;
Име на компанијата:
Адреса:
Телефон:
(XXX) XXX-XX-XX
Факс:
(XXX) XXX-XX-XX
Е-мејл:
name@sitename.com
Датум на основање:
YYYY-GG-AA
Нето средства; број и вид на возило (возило на шлеп-служба, камион итн.) :
YYYY-GG-AA
Вид и број на сертификат:
Имиња и титули за комерцијални односи
Име:
Титула :
Име:
Титула:
Дали изнајмувате (од трета страна) било какво возило што планирате да ѝ го обезбедите на групацијата Sütaş?
Како вршите контрола/ревизија на квалитетот на услугата?
Дали сте член на некоја асоцијација за логистика?
Доколку сте член, наведете каде. :
Колку долго е потребно за да се одговори/реагира на жалба на потрошувач?:
Наведете 3 работни препораки :
Дали имате аплицирано во групацијата Sütaş претходно?
Дали сите ваши возачи поседуваат релевантни сертификати? Наведете кои.