Sütaş ЈОГУРТ

Подобро здравје. Повеќе виталност.

Sütaş Јогуртот е многу вкусен затоа што е 100% природен и произведен од свежо македонско млеко.


Се произведува во хигиенски услови со напредна технологија, без човечки допир и секојдневно испорачува свежина до потрошувачите.

Sütaş jогуртот нуди совршена густина и вкус во алтернативните пакувања од 200 мл, 500 мл и 1,000 мл.

Јогурт 200 мл
Јогурт 500 мл
Јогурт 1000 мл