Може да ја симнете позадината што е најсоодветна за резолуцијата на вашиот екран, за да внесете малку живост во вашиот компјутер.  

800*600  |  1024*768  |  1280*960
800*600  |  1024*768  |  1280*960
800*600  |  1024*768  |  1280*960
800*600  |  1024*768  |  1280*960
800*600  |  1024*768  |  1280*960
800*600  |  1024*768  |  1280*960
800*600  |  1024*768  |  1280*960
800*600  |  1024*768  |  1280*960