Нашата визија

Да станеме најсаканиот бренд, корпорацијата со најголема доверба и водечка компанија.


Нашата мисија

Со цел да обезбедиме природни и вкусни млечни поризводи кои ќе го подобрат квалитетот на животот на луѓето и ќе им донесат здравје и среќа, ние го управуваме и развиваме синџирот на млечни вредности –од фарма до трпеза- и ресурсите кои ни се доверени на најефикасен начин, со страст за споделување на благодетите и изобилството на млекото.


Нашите вредности

Почит: Имаме почит кон луѓето, општеството и природата.
Одговорност: Со фер и транспарентен начин на однесување секогаш спремни да дадеме отчет со што ги браниме нашите одговорности.
Совршеност: За да бидеме вешти и експерти за нашата работа постојано се развиваме и сме во потрага по совршеноста.
Страст: Ние со страст сме посветени за добрина и плодноста на млекото и млечните производи.
НАШАТА ПОЛИТИКА НА ДЕЛОВНО ОДНЕСУВАЊЕ

• Ние ја нагледуваме среќата на нашите вработени и се грижиме за нивниот развој.

• При донесување на одлуки за цел имаме преговарање, заеднички да се најде вистинската комбинација и да се создаде заеднички ум.

• Нашата работа ја извршуваме под водство на науката и технологијата со постојано преиспитување и учење.

• Исто така нашата работа ја гледаме како општествена одговорност и се развиваме заедно со нашите акционери.

• Креативноста и иновативноста е наша мисија и одржливоста ја гледаме како гаранција.

• Ние природните ресурси, ги користиме и развиваме на најефикасен начин свесни за рециклирање и обновливост.

• Почитувајќи ги принципите за корпоративното управување се стремиме за континуирано подобрување на структурата.

• Се придржуваме кон етичките принципи.