Нашата визија

Да станеме најсаканиот бренд, корпорацијата со најголема доверба и водечка компанија.


Нашата мисија

Да ги претставиме нашите млечни производи кои даваат среќа и здравје и воедно го подобруваат квалитетот на живеење на луѓето, а притоа да управуваме со изворите и синџирот на млечни вредности -од фарма до трпеза - кои ни се оставени во аманет за да ги шириме благодетите на млекото.


Нашите вредности

Почит: Имаме почит кон луѓето, општеството и природата.
Одговорност: Со фер и транспарентен начин на однесување секогаш спремни да дадеме отчет со што ги браниме нашите одговорности.
Совршеност: За да бидеме вешти и експерти за нашата работа постојано се развиваме и сме во потрага по совршеноста.
Страст: Ние со страст сме посветени за поголемо и поквалитетно производство на млеко и млечни производи.
НАШАТА ПОЛИТИКА НА ДЕЛОВНО ОДНЕСУВАЊЕ

• Ние ја имаме предвид среќата на нашите вработени и се грижиме за нивниот развој.

• При донесување на одлуки преговараме со цел заеднички да се најде вистинската комбинација и да се дојде до заедничко решение.

• Нашата работа ги инкорпорира достигањата на науката и технологијата и при тоа постојано се преиспитуваме и учиме.

• Исто така нашата работа ја гледаме како општествена одговорност и се развиваме заедно со нашите партнери.

• Креативноста и иновативноста е наша мисија и одржливоста ја гледаме како гаранција.

• Ние природните ресурси ги користиме и развиваме на најпродуктивен начин свесни за рециклирање и обновливост.

• Ние настојуваме постојано да го подобруваме нашето производство со почитување на принципите за корпоративно управување.

• Се придржуваме до етичките принципи.