Балканска Млекара ДООЕЛ Скопје e oснована во 2012 година како подружница на Sutaş - турскиот водечки бренд за млеко и, генерално, во индустријата на млечни производи. Sutaş, лидерот во индустријата на млечни производи во последните 7 години, се наоѓа на 67 место меѓу првите 500 врвни индустриски организации во 2012 година.

Во Турција, гордеејќи се со годишниот капацитет за преработка на млеко од 750 милиони литри, а благодарение на 38-те години експертиза и посветеност, Sutaş обезбедува директно вработување на околу 4.000 луѓе во центри за обука, фарми за одгледување на kpabи, фабрики за сточна храна, фабрики за млечни производи, како и фабрики за рециклирање и енергетски постројки, кои ги има изградено според својот интегриран бизнис модел „Од трева до трпеза“.Овој уникатен модел е гаранција за квалитетот и природниот вкус на производите на Sutaş и голем извор за индиректни вработувања и за редовна дистрибуција на приходи.

Препознатливиот интегриран бизнис модел на Sutaş „Од трева до трпеза“ се планира да се примени и во Македонија, давајќи значајни резултати во производството, вработеноста и распределба на приходот поради неговото влијание во сродните индустрии за растително производство, сточарство, логистика и услуги.

Балканска Mлекарa е сместена во близина на Скопје на 24.149 квадратни метри, Балканска млекарница Македонија има годишен капацитет за преработка на 70 милиони литри млеко. Директното вработување од страна на Балканска Mлекарa во Македонија се очекува да достигне до 250 нововработени со помош на претстојните инвестиции.

Објава на Б-интегрирана еколошка дозвола

Нашата визија

Да станеме најомилениот бренд, корпорацијата со најголема доверба и најдобрата водечка фирма.


Нашата мисија

Да се управуваат и развиваат сите ресурси и синџирот на вредности на млечните производи "Од трева до трпеза " на најефикасниот можен начин, со бесконечна страст за ширење на бенефитите и придобивките од млекото, да се подобри квалитетот на животот и општата здравствена состојба и да се шири среќа преку нашите природни и вкусни млечни производи.


Нашите вредности

• Страст: Им се посветуваме и лојални сме им на млечните производи
• Доверба: Дејствуваме со интегритет, чесност, конзистентност и транспарентност.
• Сопственост: Ги носиме нашите одлуки во согласност со одговорноста и посветеноста кон нашата компанија. Ги штитиме интересите и имотот на нашата компанија.
• Лидерство: Имаме храброст да бидеме пионери во промените и иновациите
• Хуманизам: Ги цениме емпатијата, почитта, услужливоста и лојалноста


Политика за деловно однесување

• Континуирано работиме за да ја подобриме нашата структура, набљудувајќи ги принципите за корпоративно управување (непристрастност, транспарентност, надлежност, одговорност).
• Сметаме дека бизнисот е исто така наша општествена одговорност.
• Под водство на науката и технологијата, се обидуваме континуирано да го подобриме нашето знаење и да бидеме експерти во нашиот бизнис.
• Веруваме дека креативноста и иновацијата се камен темелникот на нашиот одржлив раст.
• Ги користиме и развиваме нашите ресурси на најефикасен начин, внимавајќи на можностите за нивно активно рециклирање и обновување.
• При донесувањето на нашите одлуки, отвораме платформа за дискусија и се стремиме заедно да го пронајдеме вистинскиот одговор.
• Се придржуваме до етичките принципи.
• Се грижиме за развојот и мотивацијата на нашите вработени.